Grzegorz Stunża

“Domowa Edukacja Medialna. Partnerstwo rodziny i szkoły”

Dzisiejsi rodzice korzystają z mediów cyfrowych coraz częściej i dłużej, jednocześnie nie mając pomysłów na rozwijanie kompetencji przyszłości swoich dzieci. W kontakcie z nimi posługują się stereotypami i wspomnieniami z młodości. Tymczasem młodzi traktują media jako rozszerzone środowisko rówieśnicze. Pozbawieni wsparcia w domu i w szkole, która skupia się na dostępie do urządzeń, a nie na relacji i twórczych działaniach, korzystają z sieci w sposób ograniczony do codziennej konsumpcji. Opowiemy o tym, co według nas jest konieczne, by rozwijać kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe przy współpracy nauczycieli i rodziców.

 

Grzegorz D. Stunża

ekspert w zakresie edukacji medialnej i cyfrowej. Zafascynowany potencjałem edukacyjnym sieci i możliwościami budowania społeczności uczących się za pomocą nowych technologii. Łączy pracę wykładowcy i badacza z praktyką pedagogiczną w zakresie twórczego używania mediów w edukacji. Prowadzi blog edukatormedialny.pl. Tata trójki dzieci.