E-kreatywni, e-pozytywni, e-solidarni: różne próby wsparcia indywidualnego rozwoju

E-kreatywni, e-pozytywni, e-solidarni: różne próby wsparcia indywidualnego rozwoju

Kiedy 20 lat temu w programie INTERKL@SA lat wdrażaliśmy komputery oraz intetrmet do szkól mieliśmy wielką nadzieję, że doda to skrzydeł edukacji. Okazało się jednak, że te narzędzia są używane u większości młodego pokolenia w przeważającej części dla rozrywki i płaskiej konsumpcji – a miało być tak pięknie. Od 2004 r, pracuję jako nauczyciel w szkołach. Staram się wszelkimi sposobami szukać skutecznego sposobu jak doprowadzić do wykształcenie u uczniów kompetencji skutecznego wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych, sieciowych, mobilnych i multimedialnych dla swojego stałego ustawicznego rozwoju: auto-rozwoju, auto-kreacji oraz auto-promocji. W swoim wystąpieniu chcę się podzielić doświadczeniem wielkich niepowodzeń takiego działania w szkole, różnymi próbami wygenerowania motywacji do czegoś więcej i lepiej niż ,,luzik” w internecie i w smartfonie. Dlaczego to się nie udaje w tradycyjnej szkole? Dlaczego się udaje w indywidualnej pracy z mniejszą zmotywowaną grupą? Jak to zrobić, aby młodzi nie musieli ale sami chcieli działać. Będę starał się opowiedzieć o wielu niepowodzeniach takiej próby oddziaływania na dzieci i młodzież. ale też podzielić się radością z tych udanych, które znalazły oddźwięk u młodych. a mnie dodają skrzydeł… Tak naprawdę, wystarczy tylko chcieć… (blaski i cienie projektów: e-kreatywni, młodych programistów: YouthCODERS, dziennikarstwa internetowego w wersji młodzieżowej i przedszkola dziennikarskiego dzieci młodszych oraz i innych aktywności ( jakie się bardziej udały niż nie udały ) Najważniejszym kluczem do sukcesu jest budowanie relacji: my się bardzo wzajemnie lubimy i mamy do siebie sprawdzone zaufanie, mimo, że ja jetem aż tak bardzo starszy od moich młodych przyjaciół, że mógłbym być ich dziadkiem (pradziadkiem?)

Kliknij i dołącz!!!

Dołącz do konferencji:  https://bit.ly/edumoconline2

Jan Jackowicz-Korczyński

Z wykształcenia filozof  i pewno z tego powodu  eduMANIAK. Od początku istnienia Internetu w Polsce zawzięty propagator jego wykorzystania w edukacji. W minionych latach zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Fundacją Edukacji Ekonomicznej (Zespół Zadaniowy Programu INTERKL@SA). Aktywny w wielu  międzynarodowych projektach cyfryzacji edukacji (European Schoolnet, Fundacja ENSIL, Federacja IASL) Od 2004 roku uczy w szkole, obecnie z ZSO nr 6 w Gdańsku.

W pracy z dziećmi i młodzieżą inicjator i pasjonat inspirowania ich do  osobistego rozwoju w zakresie zastosowania najnowszych technologii informacyjnych, sieciowych oraz multimedialnych do stałego osobistego rozwoju. Pełni rolę NetWorkera: jest stale współobecny z zaprzyjaźnioną młodzieżą w sieci. Obecnie poza pracą w szkole (vilogdansk.pl) aktywny edukator oraz inicjator pozaformalnych zajęć edukacyjnych. Bezpośrednią dla nich inspiracją  była jego kilkuletnia instruktorska i wychowawcza  przygoda z kreatywnymi obozami INTERKAMP organizowanymi  przez BTA Kompas w Gdańsku. Od 10 lat organizuje i koordynuje autorskie projekty edukacji poza formalnej ukierunkowanej na rozwijanie i wspieranie kreatywności, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz miękkich kompetencji społecznych.
Jest inicjatorem i koordynatorem dziecięcych i młodzieżowych projektów dziennikarskich (European Youth Inforrmation Agency) oraz wydawcą oraz redaktorem naczelnym internetowego Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI (dawniej MUTTUS).

Oficjalny hashtag: #edumoconline

#EduMoc #EduMocOnline #EduMocOline2018  #mnożenieprzezdzielenie  #SuperbelfrzyRP #Największakonferencjadlanauczycieli

Partnerzy konferencji

Patronat medialny

edunews_logo-01min logoGN2min

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.